O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_Counter


O kroužku ...
Aktualizováno 6. 11. 2011

Kroužek železničních modelářů pracuje v Domě dětí a mládeže v Mostě od roku 1993. Založil jej a vedl pan doktor Přibyl, velký fanda železnice a železničního modelářství, který bohužel již dnes není mezi námi.

Tehdy se započalo se stavbou modulového kolejiště modelové velikosti H0 (há nula) v měřítku 1:87. Výhodou modulového kolejiště je jeho variabilita. Jednotlivé moduly lze mezi sebou libovolně kombinovat, případně spojovat s moduly jiných modelářů a tak lze po každé sestavit jiný tvar a délku kolejiště. Díky tomuto systému má v současnosti naše kolejiště čtrnáct modulů s celkovou délkou 25 m a 60 m položených kolejí. Základem systému jsou dva moduly s železniční stanicí o pěti dopravních a dvou manipulačních kolejí. K nim lze po obou stranách připojit libovolný počet modulů s dvoukolejnou tratí, které jsou zakončeny moduly s vratnými smyčkami. Kolejiště lze samozřejmě doplnit dalšími moduly se stanicemi či výhybnami a dále jej tak větvit a rozšiřovat. Jediným omezením pak zůstávají stěny v místnosti, kde je kolejiště postaveno.

Prvními moduly spojenými do oválu se kroužek prezentoval již v roce 1994 na modelářské výstavě v tehdejším "Severu" nedaleko mosteckého nádraží. Kolejiště se pak také prezentovalo při různých železničních akcích na Moldavě v Krušných horách, či při různých výstavách v Domě dětí a mládeže v Mostě.
V roce 1998, po odchodu pana doktora, převzal vedení kroužku Miroslav Žitný, mimo jiné také výpravčí mostecké železniční stanice. V té době již naše kolejiště mělo dnešní podobu a další moduly jsme nestavěli. Nicméně je stále mnoho práce na úpravách a zkrášlování krajiny na jednotlivých modulech kolejiště. A jak potvrdí většina železničních modelářů, práce na kolejišti nikdy nekončí.

Další rozsáhlá a velmi důležitá pro provoz kolejiště je práce na elektroinstalaci. Za posledních deset let jsme vyměnili a zapojili na desítky metrů nových kabelů a drátových propojů v modulech. Tyto základní elektrické rozvody v současnosti za vydatné pomoci Václava Janečka doplňujeme různým elektronickým zařízením, které si sami vyrábíme a slouží k automatickému a přehlednému ovládání kolejiště s možností budoucího napojení na digitální systémy nebo řízení pomocí PC.

Tyto činnosti dělají spíše ti starší členové kroužku, ale menší děti také nezahálejí. Ti nejmenší, děti od 8 let, staví jednoduché vystřihovánky z papíru. Nejčastěji jsou to modely lokomotiv, vagónů, tramvají, nebo také modely budov. Zde se učí základům práce s papírem a nástroji. Za dohledu současného vedoucího Milana Drtila pak starší a zkušenější děti a mládež vyrábí nejrůznější doplňky do kolejiště, jako jsou např. stromky a keře, případně pracují přímo na krajině v kolejišti.

Kromě těchto činností se účastníme výstav pořádaných v Domě dětí a mládeže, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout nejen naše kolejiště v provozu, ale také různé vystavené železniční modely a to i externích modelářů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Za zmínku stojí určitě Velká výstava železničních modelů, která se konala v našem DDM v listopadu 2003, kdy přijeli modeláři ukázat své modely z celého Ústeckého kraje a návštěvníci přijeli z různých koutů Čech. Na oplátku jsme se zúčastnili v červnu 2004 výstavy lomských modelářů Modell-show, kde jsme ve velkém sále kulturního domu v Lomu mohli naše kolejiště roztáhnout až do zmíněné délky 25 m. Na konci téhož roku jsme uspořádali výstavu nazvanou Silvestr s vláčky. Pro její úspěch od roku 2006 pravidelně pořádáme výstavu vždy v období mezi vánočními svátky a Silvestrem s názvem Vánoce s vláčky.

V prosinci roku 2005 došlo ke stěhování DDM do nových prostor a to do budovy bývalé 17. Základní školy v Okružní ulici na sídlišti Liščí vrch. Zde jsme získali pro kolejiště podstatně větší místnost včetně vedlejších místností pro potřeby dílny. V nových prostorách jsme pro kolejiště využili třináct ze čtrnácti modulů a při výstavách je zde více prostoru pro návštěvníky.

Po dlouhých jednáních mezi Ústeckým krajem, zřizovatelem Domu dětí a mládeže, a městem Most, zřizovatelem tehdejšího Centra volného času, došlo na přelomu let 2010/11 ke sloučení DDM a CVČ a přechodu pod nově zřízené Středisko volného času (SVČ), příspěvkovou organizaci města Mostu.

Několikrát do roka pořádáme výstavu kolejiště a modelů při příležitosti Dnů otevřených dveří či jinou akcí v DDM (SVČ). Pravidelně se scházíme ve Středisku volného času, odloučeném pracovošti Okružní 1235 (bývalý Dům dětí a mládeže, původně 17. ZŠ) v Mostě. Docházíme sem nejen z Mostu, ale i z Litvínova a Meziboří.
Pokud máte zájem o modelovou či skutečnou železnici, nebo také o elektrotechniku, pak se přijďte na nás kdykoli podívat. Uvítáme nejen děti, ale i dospělé příznivce tohoto krásného koníčka.