O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_CounterKOLEJIŠTĚ Popis Ve staré budově V nové budově Elektro zapojení Styčný profil Vize
Popis modulového kolejiště H0
Aktualizováno 1.11.2008

Hlavní náplní našeho kroužku je stavba velkého modulového kolejiště modelové velikosti H0 (há nula) v měřítku 1:87, jehož stavba byla započata již vznikem kroužku v roce 1993.

Hotový modul Proč moduly?
Výhodou modulového kolejiště je jeho variabilita. Jednotlivé moduly lze mezi sebou libovolně kombinovat, případně spojovat s moduly jiných modelářů a tak lze po každé sestavit jiný tvar a délku kolejiště. Díky tomuto systému má v současnosti naše kolejiště čtrnáct modulů s celkovou délkou 25 m a 60 m položených kolejí.

Základem systému jsou dva moduly s železniční stanicí o pěti dopravních a dvou manipulačních kolejí. K nim lze po obou stranách připojit libovolný počet modulů s dvoukolejnou tratí, které jsou zakončeny moduly s vratnými smyčkami. Kolejiště lze samozřejmě doplnit dalšími moduly se stanicemi, výhybnami či odbočkami a dále jej tak větvit a rozšiřovat. Jediným omezením pak zůstávají stěny v místnosti, kde je kolejiště postaveno. Nespornou výhodou modulového kolejiště je to, že ho lze rozebrat a přemístit na jiné místo (např. výstavu) a postavit jej jinak.

Námětem pro kolejiště je dvoukolejná trať s pravostranným provozem s železniční stanicí uprostřed. Kolejiště je situováno do IV. epochy s provozem vozidel ČSD, se zaměřením na provoz dieselových a parních lokomotiv. Pro stavbu se použilo již profilované flexibilní kolejivo.

Stavba kolejiště
Na fotografiích je zachycena stavba kolejiště a jednotlivých modulů.

Rozestavěný modul Rozestavěný modul

Hotový modul Hotový modul

Postavené kolejiště - stoly pod kolejištěm jsou již dnes minulostí díky rozebiratekným nohám od firmy Unimontex s.r.o. Kolejiště se zpočátku pokládalo jen na stoly. S ohledem na skutečnost, že kolejiště bylo "trvale" instalováno v DDM a na finanční náročnost výroby pevných rozebiratelných nohou, tento stav vydržel až do roku 2000. V roce 2001 byly firmou UNIMONTEX, s.r.o. vyrobeny železné rozebiratelné nohy, které nám věnovala sponzorským darem. Ty již umožňují snadnou manipulaci s jednotlivými moduly, zejména při přemístění na určitou výstavu apod.

Na kolejišti se neustále něco tvoří, upravuje a vylepšuje. Ať už se jedná o krajinu, budovy, mosty, drobné detaily, či méně viditelné části jako elektrická instalace, elektronické moduly apod. Právě v posledních letech se výrazněji pracovalo na té méně viditelné části - elektroinstalaci, kdy se vyměnili staré kabely za novější, vysloužilé konektory Tesla za sice použité, ale kvalitní konektory Siemens pro průmyslová použití. Také se vyvinuly elektronické moduly pro zapojení kolejových obvodů, kdy i stojící vlak je signalizován na panelu obsluhy.