O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_CounterKOLEJIŠTĚ Popis Ve staré budově V nové budově Elektro zapojení Styčný profil Vize
Plány a vize ve stavbě kolejiště
Aktualizováno 10.5.2009

Samozřejmě nezůstáváme u současné podoby kolejiště. To sice svůj základní tvar v místnosti zdejšího DDM měnit určitě nebude, nicméně nové prostory nabízí i nové možnosti.

Depo
Jednou z vizí je postavení speciálního modulu s depem, který by se připojoval za stanici. V depu se samozřejmě počítá s točnou, rotundou a vybavením pro parní a dieselovou trakci. V současnosti je již připravena ve stanici kolej, která bude do depa svedena.

Odbočka
Další vizí je uvažovaná odbočka na trati, která by rozšířila kolejiště do prostor chodby. Trať vyvedená odbočkou by byla jednokolejná a samozřejmě lehce rozebiratelná a používala se zejména při výstavách s možností na napojení externích modulů v normě Fremo, včetně digitálního ovládání lokomotiv. Protože naše kolejiště je provozováno v analogovém provozu a vyhlídky na digitál jsou nedohlednu, počítá se s přestupním modulem (tzv. přechodová stanice), kde by se vlakové soupravy předávali (přepřah).

Faller Car system
I samostatně se pohybující modely autíček v kolejišti nás nenechávají chladnými a i zde se uvažuje o využití. Prostory v kolejišti nenabízejí mnoho, nicméně počítáme s výstavbou malého okruhu pro autobus jezdící na kraji města či vesnice. Ta by měla vyrůst nad jednou ze smyček, kde není zatím dokončena krajina (viz. obrázek). Autobus je samozřejmě v plánu český vhodný do dané epochy (IV.), s největší pravděpodobností Š 706 RTO. ten samozřejmě výrobce tohoto sytému nevyrábí, a tak bude nutné model jiného výrobce upravit komponenty FCS.

Digitál (DCC)
Úvahy o digitalizaci jsou, nicméně tomu předchází několik důležitých kroků. Ve spolupráci s KŽM Sokolov byly úspěšně odzkoušeny naše moduly kolejových obvodů v kolejišti řízeném digitálním systémem DCC. A tak posledním faktorem oddalujícím digitalizaci je již jen její vysoká nákladnost. Kromě pořízení základního vybavení (zdroje, několika ovladačů) se musí každé hnací vozidlo vybavit dekodérem. O digitálním ovládání příslušenství (výhybky, návěstidla apod.), případně ovládáním přes PC se zatím neuvažuje. Ikdyž zcela jistě to není bez zajímavosti.

Krajina, modely, aj.
Samozřejmě se nadále bude kolejiště upravovat, doplňovat nejrůznějšími detaily, jako jsou stromky, keře, zvířata, lidé aj. V této oblasti je zcela jistě co dohánět.
Také se dále bude doplňovat stávající vozový a lokomotivní park. Ten je obdobně jako provoz na kolejišti zaměřen na IV.epochu - ČSD 60. - 70. léta minulého století.
Nadále se budeme snažit vylepšovat a zkrášlovat místnost, kde je kolejiště umístěno, ať už je to doplňováním či obměňováním obrázků, nebo jiných artefaktů souvisejících s železniční tématikou.