O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_CounterKOLEJIŠTĚ Popis Ve staré budově V nové budově Elektro zapojení Styčný profil Vize
Výkres styčné plochy modulu
Aktualizováno 1.11.2008

Profil bohužel není normovaný a tak případné napojení na moduly jiných modelářů, kteří používají moduly s profily norem Fremo, není možný. Podmínkou pro spojení s podobnými moduly je výroba přechodového modulu.

Přesto zde uvádíme pro zájemce výkres tohoto profilu.
Výkres profilu modulu
Nákres modulu Moduly jsou v různém provedení (rovné, šikmé, oblouky, ...), kdy v základním rovném tvaru má rám modulu rozměry 600 x 200 x 2000 mm.
Ze spodu modulu jsou namontovány rozebiratelné nohy z železných trubek. Držák nohou (větší trubka) je dlouhý 200 mm. Nohy jsou dlouhé 800 mm plus seřizovací šroub.
TK (temeno kolejnice) nad podlahou je cca 1050 mm (může být podle seřízení v rozmezí cca 1000 - 1150 mm).