O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_CounterKOLEJIŠTĚ Popis Ve staré budově V nové budově Elektro zapojení Styčný profil Vize
Elektroinstalace v kolejišti
Aktualizováno 10.5.2009

Obsluha panelu, v pozadí ještě původní napaječe FZ1 Provoz na kolejišti je v současnosti výhradně analogový - tj. klasický způsob ovládání pomocí regulačních transformátorů. O digitalizaci sice uvažujeme, ale v zhledem k cenové dostupnosti a množství hnacích vozidel, které by se muselo vybavit digitálnímí dekodery, je digitální řízení v současnosti nereálné.

Asi každý modelář ví, jak se ovládá jízda vlaku. Ke kolejím se připojí dva vodiče od napaječe a dle napětí v kolejích a jeho polarity se hnací vozidlo pohybuje. vzhledem k tomu, že na kolejišti může být v pohybu i několik souprav najednou, zvolili jsme jednotný napájecí systém ze dvou napaječů se symetrickým napájením - plus, mínus a nula - viz obrázek.

Schéma elektrického zapojení Vycházíme samozřejmě z norem NEM, které mimo jiné uvádí druh a velikost napětí a také při jaké polaritě jakým směrem lokomotiva jede. Vzhledem k možnému počtu najednou jedoucích vlaků se stanovilo pevné napětí v kolejích na cca 10 V. To lze v případě potřeby upravit, neboť každý model jezdí při daném napětí různou rychlostí.
Z počátku jsme používali dva napaječe FZ1. Pro zajištění dodávky většího proudu zde již v současnosti máme dva pevné zdroje o větším výkonu, kdy regulace se provádí vestavěnými moduly v ovládacím panelu.

Centrální ovládací panel Jednotlivé soupravy vlaků se pak ovládají zapínáním či vypínáním jednotlivých úseků, kterými projíždí. Tímto způsobem může být ovládáno několik vlaků najednou. Tento způsob ovládání má samozřejmě jednu nevýhodu a to, že vlak zastaví na místě, nebo se z místa zprudka rozjede, což je nepřirozené. Ovládací panel pro hlásku Toto lze řešit dvěma způsoby - vestavěnými elektronickými moduly v kolejišti, které zajistí plynulé rozjíždění a zastavování, nebo přechod na digitální řízení DCC. Zatím tento drobný problém nemáme vyřešen nijak a zřejmě jej budem řešit až někdy později přechodem na DCC.
Z ovládacího panelu, který je umístěn u stanice lze ovládat celé kolejiště, tj. stanice, koncové smyčky, tratě a hlásky na trati. V současnosti lze ovládat hlásku na trati i lokálně. V plánu je zřízení i lokálního ovladače u každé smyčky. Tímto tak můžeme zaměstnat najednou více členů při řízení provozu, kdy se mezi sebou mohou dorozumívat telefonicky, podobně jak je to ve skutečnosti.

Železniční přejezd automaticky ovládaný kolejovými obvody Dle skutečnosti je také signalizována poloha vlaku - pomocí tzv.kolejových obvodů. Vyvinuli jsme zde elektronické moduly, které nejenže dokáží detekovat i stojící lokomotivu, ale pod drobných úpravách dvojkolí na vozech i tyto vozy, či celou soupravu. V současnosti je detekce zapojena ve skrytých smyčkách, a na volné trati. Kolejových obvodů se také využívá při automatickém ovládaní signalizace na železničním přejezdu v jednom z modulů.

V předešlých letech prošla elektroinstalace výraznou rekonstrukcí. Rekonstrukci jsem prováděli postupně, abychom mohli toto kolejiště současně provozovat. Předělali jsme kompletně celé elektrické zapojení v celém kolejišti. Jednotlivé moduly kolejiště jsou mezi sebou propojeny kabely s konektory. Staré konektory Tesla jsme nahradili sice též použitými, ale kapacitnějšími (39pin) konektory Siemens určená pro použití v průmyslu. Také původní kabely se slabými drátky (telefonní kabely) jsme nahradili kabely se silnějšími vodiči. Kabely s konektory jsme získali od společnosti Chemopetrol Litvínov, které zbyly po rekonstrukci regulace a řízení v jedné z výroben v závodě. V kabelech je nejen přenášeno potřebné napájecí napětí do kolejí, ale také ovládací povely, či zpětné signály do ovládacího panelu.
Základní ovládání je řešeno spínacími prvky - spinače, přepinače a pomocná relé. Příslušenství (výhybky, návěstidla, osvětlení,...) je napájeno z nezávislého zdroje a také ovládáno pomocí spínačů. V budoucnu je možné použití jiného ovládacího panelu, který může již obsahovat řídicí automatiku, nebo být proveden podobně jako na skutečné železnici v systému ovládání dvou tlačítek.

V současnosti se do kolejiště postupně montují různé elektronické moduly. Jedná se především o modul kolejových obvodů, který zajišťuje signalizaci obsazení hlídaného úseku. Úseky jsou děleny většinou dle modulů (trať), ve smyčkách a ve stanici je úseků více. Tyto kolejové obvody zajišťují zejména signalizaci obsazení ve smyčkách, které jsou skryty v tunelech. Za pomoci další elektronických modulů také zajišťují ve smyčkách automatické průjezdy, či střídání odjezdů z jednotlivých kolejí. Další elektronický modul ovládá signalizaci na přejezdu a jiné moduly zajišťují lepší průjezd zejména kratších hnacích vozidel přes výhybky.

V budoucnu se počítá i s elektronickými moduly zajišťující signalizaci na návěstidlech s ohledem na stav provozu a obsazení kolejí. Kolejové obvody pro jejich vysokou spolehlivost lze použít též pro počítačové řízení, které je ale v současnosti spíše nerálné a více souvisí s možnou digitalizací.

Ve spolupráci s KŽM Sokolov byly úspěšně odzkoušeny naše moduly kolejových obvodů v kolejišti řízeném digitálním systémem DCC a tak poslední překážkou k přechodu na DCC na našem kolejišti jsou již jen finance.