O kroužku
Kolejiště
Akce
Z výstav
Napsali o nás
Sponzoři
Odkazy
Kontakt
CNW_CounterKOLEJIŠTĚ Popis Ve staré budově V nové budově Elektro zapojení Styčný profil Vize
Původní rozložení kolejiště ve starém DDM
Aktualizováno 3. 11. 2011

DDM v původní budově mosteckých Zahražanech Do prosince roku 2005 se mostecký Dům dětí a mládeže, kde náš kroužek působí, nacházel v jedné z původních vil ve staré čtvrti Zahražany pod hradem Hněvín. Zajímavostí je jistě fakt, že čtvrť Zahražany je jedna z mála částí starého města Mostu, které nebyly postiženy demolicemi kvůli těžbě uhlí.

Kolejiště bylo ve staré budově postaveno, jak je vidět na obrázku, přes celou místnost o rozměrech přibližně 5 x 8 m. Místnost pro takové kolejiště byla relativně malá a tak se zde vešlo jen celkem dvanáct modulů z celkových čtrnácti. Také možností, jak sestavit moduly k sobě nebylo mnoho, nemluvě o velmi malém prostoru pro návštěvníky při výstavách.

Plánek umístění kolejiště v místnosti
Od roku 1998 došlo na kolejišti k mnoha změnám, ať už viditelných, nebo spíše méně viditelných. Mezi největší úpravy patří právě změna elektroinstalace. Do té doby se kolejiště veřejnosti výrazně nepředvádělo (vyjma několika akcí z počátku stavby), neboť nebylo nikdy plně v provozu. V tomto období došlo díky nástupu nového člena zabývajícího se elektrotechnikou k zásadním změnám v zapojení a ovládání kolejiště. Během krátké doby bylo kolejiště zprovozněno a tak ve dnech 30. 4. - 2. 5. 1999 se poprvé po delší odmlce představilo veřejnosti při příležitosti akce DDM - Výstavy okrasného ptactva a drobného domácího zvířectva. Od té doby jednou - dvakrát do roka spolu s nějakou akcí DDM představujeme své kolejiště veřejnosti.

Velká výstava
Protože naše malé výstavy měly velký ohlas u laické i modelářské veřejnosti, rozhodli jsme uspořádat výstavu větší. A tak ve dnech 22. a 23. listopadu 2003 byla uspořádána Velká výstava železničních modelů, kdy se v našem "malém" DDM prezentovalo hned několik kolejišť a velké množství modelů lokomotiv a vagónů nejen našeho kroužku, ale i dalších modelářů. Výstavy se zůčastnili modeláři z Lomu, Krupky, Chomutova, Bíliny, Žatce, Ústí nad Labem a také Prahy. Výstava měla obrovský úspěch a to nejen díky své velikosti, ale i díky pestrosti a v neposlední řadě také možnosti nákupu modelů, kdy se zúčastnilo i několik prodejců železničních modelů z Ústí nad Labem a Ostrova nad Ohří. Výstavu navštívilo za tyto pouhé dva dny na 1500 návštěvníků, kdy se bez nadsázky dá říci, že "dům praskal ve švech". Lidé se nepřijeli podívat jen z Mostu a okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z Prahy, Ústí nad Labem, Chebu a dalších vzdálenějších míst.

Účast na výstavě v Lomu u Mostu
Jistou výzvou pro nás i naše kolejiště byla účast na výstavě v Lomu u Mostu při příležitosti Lomské pouti v červnu 2004, kdy jsme mohli prověřit onu zmiňovanou modulárnost a variabilitu kolejiště. Zde bylo kolejiště postaveno ze všech 14 modulů, které jsme měli v té době k dispozici a pokud možno roztaženo v celé své délce 25 m.Stěhování
V roce 2005 došlo ke stěhování Domu dětí a mláděže do jiné budovy. Spolu s DDM jsme se do nových prostor samozřejmě přestěhovali i my s kolejištěm. Starou vilu jsme opouštěli s jistou nostalgií, nicméně nové prostory, které jsme dostali k dispozici, nabízejí větší možnosti, nežli doposud. Ale to už je jiná kapitola ;-)


... pokračování v novém DDM